Bīstamo atkritumu
pārstrāde

Bīstamo
atkritumu
pārstrāde

No mums mācās

Māris Kalniņš

BAO valdes priekšsēdētājs

A/S BAO ir piemērs tam, kā Latvijā radītas inovācijas spēj būt veiksmīgas pasaulē. Mēs esam gandarīti, ka izveidojam zinātnē balstītu vides aizsardzības pakalpojumu infrastruktūru un savas zināšanas tālāk ieguldam vides ilgtspējā un zaļajā ekonomikā.

Māris Kalniņš

BAO valdes priekšsēdētājs

No mums mācās

Kāpēc
pārstrādāt?

KATRS NO MUMS IR
ATBILDĪGS VIDĒJI PAR

BĪSTAMO
ATKRITUMU
GADĀ

130 kg

AS “BAO” speciālisti nodrošina drošu bīstamo atkritumu savākšanu, pārpakošanu un utilizāciju.

400 miljonu
tonnu

BĪSTAMO
ATKRITUMU
GADĀ

PASAULES
MĒROGĀ TAS IR

Bīstamie atkritumi tiek transportēti katram atkritumu veidam īpaši paredzētā tarā.

ZAĻĀKAJĀM

LATVIJA IR
VIENA NO

VALSTĪM EIROPĀ

Mūsu iespējas ļauj pārstrādāt lielāko daļu Latvijā radušos bīstamos atkritumus.

Kontakti

Rakstiet, mēs ar jums sazināsimies: