Par mums

Kārtības jautājums

Jānis Vilgerts

Padomes priekšsēdētājs

Kārtības jautājums – gan darbā, gan apkārtējā vidē, gan mūsu mājās – Latvijā. Tāda ir A/S BAO vīzija jau kopš 1995. gada. Šai laikā esam auguši, mācījušies un strādājuši, lai spētu īstenot vissarežģītākā līmeņa izaicinājumus gan Latvijā, gan pasaulē.

Jānis Vilgerts

Padomes priekšsēdētājs

Misija

Aizsargāt apkārtējo vidi, attīrīt dabas ekosistēmas un atbalstīt virzību uz apļveida ekonomiku Latvijā un pasaulē. 

Mēs pielietojam savas zināšanas, pieredzi un pašu izstrādātās tehnoloģijas ar mērķi izveidot visaptverošu bezatlikumu bīstamo atkritumu savākšanas infrastruktūru.

Jaunumi

Noslēdzies vērienīgākais vides projekts Baltijā – Inčukalna gudrona dīķu sanācija.

jūnijs 11, 2021

Sadarbībā ar Valsts vides dienestu A/S BAO īstenoja Latvijā līdz šim apjomīgāko un tehnoloģiski vienu no sarežģītākajiem vides projektiem, attīrot no vēsturiskā piesārņojuma – bīstamajiem atkritumiem Inčukalna sērskābā gudrona dīķus.

2021. gada pavasarī pilnībā noslēgušies sanācijas un rekultivācijas darbi, bet no dīķiem izvestā gudrona droša utilizācija turpināsies līdz 2023. gadam. Izmantojot gan Dienvidu, gan Ziemeļu dīķī izveidoto pēcsanācijas monitoringa sistēmu, VVD 30 gadus pēc projekta pabeigšanas turpinās veikt vides kvalitātes monitoringu.

“Inčukalna sērskābā gudrona piesārņoto dīķu sanācija ir vērienīgākais un tehniski izaicinošākais šāda veida un apjoma projekts, kāds Latvijā jebkad ir ticis īstenots. Sekmīgu rezultātu esam sasnieguši kopīgi sadarbojoties daudzām iesaistītajām pusēm – uzņēmējiem, kas ieviesa īpašas šī projekta specifikai pielāgotas inovācijas un atbildīgi risināja iepriekš neparedzamus sarežģījumus, kādi neizbēgami rodas šādos projektos, kā arī valsts institūcijām, kas kopīgi pārraudzīja projekta gaitu un finanses un spēja būt atvērtas gan tehnoloģiju, gan pārvaldības inovācijām.

Attīstība

A/S BAO – vadošais nozares uzņēmums Latvijā, kas nodrošina pilnu visa veida bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas, apsaimniekošanas un pārstrādes servisu.

Uzņēmuma profesionalitāte, jauda un tehnoloģijas ļauj īstenot vissarežģītākos izaicinājumus, atbilstoši Eiropas Savienības prasībām.

1996

DIBINĀŠANA
Akciju sabiedrība BAO tika dibināta 1996.gada 5. decembrī. Mūsu rīcībā ir tehniskā bāze un kvalificēts personāls, kas nodrošina bīstamo atkritumu apsaimniekošanu šādās struktūrvienībās – Gardenes bīstamo atkritumu novietne, Olaines bīstamo atkritumu pārstrādes komplekss un Tumes elektronikas pārstrādes centrs.
GARDENES BAN
Bijušajā padomju tanku poligonā, Dobeles novada Gardenes ciemā a/s BAO izveido bīstamo atkritumu novietni. Tajā drošā veidā tiek uzglabāti specifiski un bīstami atkritumi, veikta to pārstrāde, kā arī iekārtots īpašs lauks piesārņotās zemes attīrīšanai.

2OO1

OLAINES KOMPLEKSS
A/s BAO uzsāk darbu Olainē, izveidojot īpašu bīstamo atkritumu pārstrādes kompleksu. Tajā tiek veikta īslaicīga bīstamo atkritumu uzglabāšana un dažādu produktu pārstrāde un utilizācija.
TUMES ITP CENTRS
A/s BAO Tukuma novada Tumes pagastā, izveido bīstamo atkritumu pārstrādes centru elektriskām un elektroniskām iekārtām. Tumē a/s BAO uzglabā un pārstrādā nolietoto sadzīves elektroniku, baterijas, akumulatorus un luminiscentās lampas.

2OO7

SKĀBJU UN SĀRMU NEITRALIZĒŠANAS REAKTORS
A/s BAO iegādājas īpašu skābju un sārmu neitralizēšanas iekārtu – reaktoru, kas palīdzēja neitralizēt cilvēkiem īpaši bīstamā sulfurilhlorīda atkritumus vairāku desmitu tonnu apjomā un kura tiek izmantota arī šobrīd.
KONFIDENCIĀLO DOKUMENTU IZNĪCINĀŠANA
A/s BAO sāk piedāvāt konfidenciālo dokumentu iznīcināšanas pakalpojumu.

2O1O

BAO-MED 1000
A/s BAO iegādājas Latvijā jaudīgāko medicīnas atkritumu pārstrādes iekārtu BAO-MED 1000, kas ļāvusi pārstrādāt lielu daļu valstī radīto veselības aprūpes atkritumu.

2O13

VENTSPILS BRĪVOSTAS 1. MULIŅA DEMONTĀŽA
A/s BAO piedalās vienā no pirmajiem apjomīgajiem vides sanācijas projektiem Ventspils brīvostā. Projekta gaitā no naftas produktiem tika attīrīti vairāk kā 32 000 kubikmetri grunts.

2O15

OLAINES ATKRITUMU IZGĀZTUVES SANĀCIJA
A/s BAO ieguva tiesības veikt Valsts Vides dienesta izsludināto sanācijas projektu Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuvē. Rezultātā tika attīrīta ar bīstamajiem atkritumiem piesārņota teritorija gandrīz 3ha platībā.
GRUNTSŪDENS SANĀCIJAS DARBI RĪGĀ
A/s BAO veic piesārņotā gruntsūdens sanācijas darbus Augusta Deglava ielas izgāztuvē, Rīgā. 9 hektāru teritorijā a/s BAO izveido īpašu 50 urbumu tīklu un attīra piesārņotos pazemes ūdeņus vairāk kā 36 000 m3 apmērā.

2O18

INČUKALNA GUDRONA DĪĶIS
A/s BAO uzsāk Latvijā apjomīgāko sanācijas darbu projektu Inčukalnā. Izmantojot pašu radītas inovācijas un tehnoloģijas BAO attīra un pārstrādā ar sērskābo gudronu piesārņotos Inčukalna Dienvidu un Ziemeļu dīķus un pilnībā atjauno visu piesārņoto teritoriju.
GRUNTS ATTĪRĪŠANAS LAUKUMS GETLIŅOS
A/s BAO Getliņu atkritumu poligona teritorijā ierīko piesārņotās grunts attīrīšanas laukumu un uzsāk piesārņotās grunts attīrīšanu.

2O21

GETLIŅI, TRANSPORTLĪDZEKĻU RIEPU MAZGĀŠANA
A/s BAO sāk piedāvāt transportlīdzekļu riepu mazgāšanas pakalpojumu SIA “Getliņi EKO” vajadzībām.
IEPAKOJUMA ATDALĪŠANAS IEKĀRTA
A/s BAO saņem īpašu operatora atļauju ierīkot pārtikas preču iepakojuma atdalīšanas iekārtu.

BAO sertifikāti